Participatie

Participeren

We nodigden direct aanwonenden, belanghebbenden en betrokken organisaties uit om mee te denken bij de ontwikkeling van Bennekom West.

In mei 2021 vroegen we direct aanwonenden waar we volgens hun rekening mee moeten houden bij de ontwikkeling van het gebied. Aansluitend voerden we persoonlijke gesprekken met diverse aanwonenden.

Daarnaast spraken we  diverse betrokken organisaties, zoals  de Dorpsraad, Stichting Kinderdorp, Historische Vereniging Oud-Bennekom en Woonstede.

 

Op woensdag 28 september 2022 was er een grote meedenkavond in boerderij Hoekelum in Bennekom. De avond was bedoeld voor de direct aanwonenden, betrokken organisaties, omwonenden, raadsleden en overige belanghebbenden en geïnteresseerden.

Tijdens deze avond presenteerde de stedenbouwkundige drie denkrichtingen voor de ontwikkeling van Bennekom West. 

Na afloop van de presentatie spraken de initiatiefnemers, de projectleiders van de gemeente Ede, wethouder Peter de Pater en medewerkers van Rozeboom makelaardij met tientallen aanwezigen. Tot en met 5 oktober 2022 kregen mensen de gelegenheid om via een QR code, via de website of via een formulier te reageren op de denkrichtingen. Ook konden mensen aangeven naar welke type woningen en in welke prijsklasse mensen op zoek zijn.

De drie denkrichtingen

Op donderdag 6 oktober 2022 spraken we met een aantal direct aanwonenden van het te ontwikkelen gebied.  Bewoners gaven aan  wat zij belangrijk vinden  en waar we volgens hen rekening mee moeten houden bij de uitwerking van de plannen.

De verzamelde ideeën, suggesties en opmerkingen worden gebundeld, onderzocht en afgewogen. Mede op basis van deze informatie en op basis van de gesprekken met aanwonenden werkt  stedenbouwkundig bureau BDP een ontwerp verder uit.

Een samenvatting van reacties vindt u in het participatieverslag

Uitkomst

We spannen ons in om met de inbreng vanuit verschillende invalshoeken een optimaal plan te maken. We kunnen echter niet elk idee, suggestie of opmerking overnemen in de plannen.  Er zijn immers ook beleidsregels van de gemeente waaraan we ons moeten houden en het plan moet financieel haalbaar zijn. Met de inbreng van zo veel betrokken mensen en organisaties wordt het een beter plan.

Na instemming van de gemeente vormt dit plan de basis voor een bestemmingsplanwijziging en start de benodigde procedure voor de bestemmingsplanwijziging.

Scroll naar boven