Meedenkavond "Park Nergena"

Graag nodigen wij u uit voor een meedenkavond over de toekomstige ontwikkeling van het gebied Bennekom-West (percelen tussen de Achterstraat en de Willem Dreeslaan).

Op deze avond laten wij u een aantal denkrichtingen en ideeën zien voor de gebiedsontwikkeling van Bennekom-West.

Doel van de avond is om informatie te verzamelen over wat u als inwoner van Bennekom belangrijk vindt in de ontwikkeling van Bennekom-West. Waar mogelijk worden uw ideeën verwerkt in de uitwerking van de plannen.

In 2020 zijn wij als drie initiatiefnemers gestart met het vaststellen van de kaders en het opstellen van de startnotitie voor de percelen tussen de Achterstraat en de Dreeslaan. Het is een kansrijk gebied dat op een positieve manier kan bijdragen aan de leefbaarheid in Bennekom. Hier kan veel mogelijk worden gemaakt voor de Bennekommers.

In de voorbereiding is onder andere een woonbehoefte onderzoek uitgevoerd en er is regelmatig afgestemd met de gemeente Ede. In deze fase hebben we ook gesproken met direct aanwonenden en betrokken organisaties, zoals de Dorpsraad, de Historische Vereniging Oud-Bennekom en het Kinderdorp bestuur.

De nieuwe invulling van dit gebied moet ook goed aansluiten bij de (woon)wensen van de inwoners van Bennekom en daarom nodigen we u uit om hierover in gesprek te gaan.

Aanmelden

Scroll naar boven